avangard-pressa.ru

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою - Экономика

Змістовий модуль 4

Тема 18. Управління адміністративно-політичною сферою

1. Організаційно-правове забезпечення охорони державного кордону.

2. Завдання Цивільної оборони.

3. Керівництво Цивільною обороною.

4. Статус і призначення Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

5. Підстави відстрочки та звільнення від призову на строкову військову службу.

6. Порядок призначення начальників органів і підрозділів Служби безпеки України.

7. Види діяльності органів внутрішніх справ;

8. Основні завдання підрозділів міліції;

9. Завдання Державної виконавчої служби України;

10. Повноваження Державної пенітенціарної служби України.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «оборона України»?

2. Що таке «цивільна оборона»?

3. Що таке «територіальна оборона»?

4. Назвіть основні повноваження Президента України, ВР України, КМ України у сфері оборони.

5. Вкажіть основні повноваження органів військового управління?

6. Вкажіть органи, які здійснюють адміністративно-правові режими встановлені на державному кордоні України.

7. Які елементи входять до системи Державної прикордонної служби України?

8. Який порядок приписки до призовних дільниць? .

9. Вкажіть статті КУпАП в яких передбачена відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов’язок.

10. Зазначте систему органів внутрішніх справ України.

11. Назвіть підрозділи міліції та вкажіть їх завдання.

12. Які види спеціальних засобів, що застосовуються при охороні громадського порядку Ви знаєте?

13. Вкажіть особливості застосування засобів активної оборони.

14. Зазначте систему органів юстиції.

15. Вкажіть повноваження органів юстиції щодо нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану, суддів.

16. Які основні завдання Державної пенітенціарної служби України?

17. Вкажіть основні повноваження Державної виконавчої служби України.

Практичні завдання

1. Дослідіть Закон України «Про оборону» та вкажіть порядок утворення Ставки Верховного Головнокомандувача.

2. Законспектуйте види підстав відстрочки від призову на строкову військову службу.

3. Використовуючи Закон України від 7.03.02 «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», визначте структуру цієї Служби та об’єкти щодо яких здійснюється державна охорона.

4. Заповніть таблицю.

Спеціальні засоби, що застосовуються при охороні громадського порядку індивідуального захисту активної оборони забезпечення спеціальних операцій пристрої для відкриття приміщень

Тема 19. Управління соціально-культурною сферою

1. Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

2. Порядок акредитації вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах

3. Контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей.

4. Система органів управління у галузі охорони здоров'я.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «освіта»?

2. Вкажіть основні принципи освіти.

3. Що входить до системи освіти?

4. Вкажіть елементи структури освіти.

5. Які освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні існують в Україні?

6. Назвіть державні органи управління освітою та органи громадського самоврядування в сфері освіти.

7. Які основні повноваження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України?

8. Вкажіть повноваження вищих органів державної влади України у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

9. Назвіть основні повноваження Міністерства культури України.

10. Які завдання виконує Державна служба з питань національної культурної спадщини?

11. Які органи здійснюють контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей?

12. Вкажітьстатус органів, що входять до системи органів соціального захисту населення.

13. Назвіть основні повноваження Міністерства соціальної політики України.

14. Вкажіть органи, що входять до системи органів управління у галузі охорони здоров'я.

15. Які завдання виконує Державна служба України з лікарських засобів?

Практичні завдання

1.Використовуючи Закон України від 24.02.94 «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» (ЗУ.- Т.7.-С. 197-220; ОВУ. 2000. -№33. –Ст.1395; 2003. -№52. – Ст.2735), випишіть основні напрямки діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.Законспектуйте основні повноваження Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

3.Складіть схему підпорядкування та взаємодії органів управління у сфері охорони здоров’я.

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

1. Повноваження головного органу управління економічною сферою.

2. Правовий статус місцевих органів управління економічною сферою.

3. Система та повноваження органів управління агропромисловою сферою.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «економіка»?

2. Вкажіть основні засоби регулюючого впливу держави на економіку.

3. Які основні повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України?

4. Які завдання виконує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України?

5. Назвіть органи управління агропромисловим комплексом України.

6. Назвіть основні повноваження Міністерства інфраструктури України.

7. Зазначте види транспорту.

8. Вкажітьоргани, що здійснюють управління різними видами транспорту.

9. Які органи забезпечують безпеку на наземному, морському та річковому транспорті?

10. Які завдання виконує Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України?

Практичні завдання

1.Занотуйте основні повноваження Державної інспекції сільського господарства України.

2.Складіть табличку:

Вид транспорту Органи управління

3. Використовуючи КУпАП, заповніть таблицю:

Органи, які розглядають справи за порушення на транспорті Статті КУпАП