avangard-pressa.ru

Тема 20. Особливі порядки кримінального провадження - Право

Самостійна робота – 10 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Особливі порядки кримінального провадження; кримінальне провадження на підставі угод; приватного обвинувачення; провадження щодо окремої категорії осіб; провадження щодо неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру; примусових заходів медичного характеру; відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Питання для самостійної роботи

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.

2. Кримінальне провадження на підставі угод.

3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

4. Поняття та процесуальний порядок кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

5. Поняття та загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.

6. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

8. Сутність та процесуальний порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Завдання для самостійної роботи

Під час самостійної підготовки слухачі письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Громадянин Столбовий вчинив злочин, передбачений ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України щодо громадянина Брауна. Захисник обвинуваченого подав до суду подання про укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим. Обвинувачений зобов’язався відшкодувати моральну шкоду, та оплатити лікування потерпілого.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Який процесуальний порядок укладення угоди про примирення?

2. За згодою Генерального прокурора України затримано професійного суддю за вчинення тяжкого злочину та обрано до нього запобіжний захід тримання під вартою.

Чи правомірні дії Генерального прокурора?

Особливості затримання і обрання запобіжного заходу щодо судді?

3. Під час судового засідання Тихий, що вчинив злочин, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, заявив клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. Під час голосування один із складу суду присяжних утримався від голосування. Суд, голос утриманого зарахував на користь Тихого.

Чи буде задоволено клопотання Тихого?

Чи мають право присяжні утримуватися від голосування?

Чи правомірним є рішення суду під час підрахунку голосів?

4. Під час судового розгляду, головуючий зробив зауваження присяжному, про те що він робив записи, які стосуються судового засідання.

Чи правомірні дії головуючого?

Визначте права та обов’язки присяжних.

5. Слідчий СВ Мостиського РВ прийняв рішення про початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення на підставі заяви представника потерпілого Зав’ялова, щодо якого було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 126 (побої з обтяжуючими обставинами) КК України.

Дайте юридичну оцінку діям слідчого.

Яким чином здійснюється кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення?

6. Слідчий СВ Нетішинського РВ провів обшук в помешканні депутата Міської Ради Невмиваки. Захисник обвинуваченого оскаржив рішення слідчого про проведення обшуку, оскільки щодо його підзахисного, з його слів, повинен здійснюватись особливий порядок кримінального провадження.

Чи правомірними є дії слідчого в даному випадку?

Які суб’єкти відносяться до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження?

7. Гр-н Бакун вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 296 КК України. Бакун стверджував, що він є неповнолітнім, але при ньому не було виявлено документів, які вказують на його вік.

Які повинен діяти слідчий?

Зазначте обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

8. Левченка який є неповнолітнім, було затримано за вчинення тяжкого злочину. Його було допитано без захисника, після чого до нього був застосований запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Чи правомірно вчинив слідчий?

Які запобіжні заходи можуть застосовуватися до неповнолітнього?

9. Десятирічний Сергій, вчинив кримінально каране діяння, передбачене ч. 1 ст. 186 КК України. Ухвалою місцевого суду до нього було застосовано примусовий захід виховного характеру. Дане рішення було оскаржене захисником неповнолітнього.

Чи правомірно вчинив суд?

Які питання повинен з’ясувати суд при вирішенні питання про застосування примусових заходів виховного характеру?

Який процесуальний порядок дострокового звільнення від застосування примусового заходу виховного характеру?

10. Громадянин Лазарчук вчинив злочин, коли йому ще не виповнилося 18 років. Коли розпочалось кримінальне провадження, він досяг повноліття.

Чи поширюються на нього правила, які встановлюють особливості кримінальних проваджень про діяння неповнолітніх?

11. У результаті проведення невідкладних слідчих дій у кримінальному провадженні про діяння неповнолітнього прокурор встановив підстави для закриття кримінального провадження..

Чи вправі прокурор закрити кримінальне провадження?

12. В ході кримінального провадження про пограбування, у вчиненні якого підозрювався 17-річний Петриняк, слідчий призначив психологічну експертизу. Перед експертом були поставлені такі запитання: який стан загального розвитку Хомчука; який розумовий рівень підозрюваного і його вплив на усвідомлення своїх дій при вчиненні злочину. Експерт-психолог порекомендував слідчому призначити психолого-психіатричну експертизу, оскільки він сам не в змозі відповісти на всі запитання, що їх поставив слідчий.

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?

Питання для самоконтролю:

1. Які види угод Вам відомі, порядок їх ініціювання та умови укладання?

2. Який зміст угоди про примирення?

3. Визначте зміст угоди про визнання винуватості.

4. Охарактеризуйте загальний порядок судового провадження на підставі угоди.

5. Що таке вирок на підставі угоди та які наслідки його невиконання?

6. Окресліть особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених.

7. Визначте особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.

8. В чому полягає сутність продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру?

9. Охарактеризуйте місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України.

Теми рефератів, доповідей:

1. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

2. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.