avangard-pressa.ru

Тема 20. Поняття, система та значення. Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів - Экономика

Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення. Єдність Загальної й Особливої частин кримінального права. Законодавство України про відповідальність за окремі види злочинів. Питання кодифікації нового кримінального законодавства у світлі соціальних, економічних та правових реформ, що провадяться в Україні. Конституція України як основна нормативна база удосконалення кримінального законодавства.

Система Особливої частини чинного кримінального законодавства України, критерії систематизації. Проблеми побудови системи Особливої частини нового кримінального законодавства України.

Завдання кримінального права в посиленні боротьби із злочинністю. Внесення змін до чинного Кримінального кодексу України та їх обумовленість.

Роль науки кримінального права в розкритті змісту норм Особливої частини кримінального права, вирішенні питань правильної кваліфікації, розробці нового кримінального законодавства України. Забезпечення глибокого і чіткого аналізу складів конкретних злочинів в точній і повній відповідності закону, його соціально-політичного змісту і призначенню.

Значення вивчення судової практики і її узагальнень з окремих категорій кримінальних справ для правильного розуміння і застосування кримінально-правових норм Особливої частини.

Джерела судової практики.

Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи кваліфікації злочинів: ознаки злочину і їх значення для кваліфікації злочинів; склад злочину – правова модель і юридична підстава кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації злочинів.

Кваліфікація злочину і склад злочину. Значення об'єкту злочину для кваліфікації. Ознаки об'єктивної сторони складу злочину, які є обов'язковими для кваліфікації злочинів з матеріальним, формальним та усіченим складами. Вплив факультативних ознак об'єктивної сторони на кваліфікацію. Кваліфікація складених, триваючих і продовжуваних злочинів. Кваліфікація злочинів за суб'єктивними ознаками. Вплив юридичної і фактичної помилок на кваліфікацію. Кваліфікація за суб'єктом злочину. Значення спеціальних ознак суб'єкту для кваліфікації. Кваліфікація злочинних діянь при наявності кваліфікуючих ознак.

Конкуренція норм Особливої частини кримінального законодавства. Правила кваліфікації.

Кваліфікація злочину і норма Загальної частини кримінального законодавства. Особливості кваліфікації незакінчених злочинів і злочинів, вчинених у співучасті. Кваліфікація дій при наявності множинності злочинів.

Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя. Правильна кваліфікація як необхідна умова дотримання законності, прав і свобод громадян. Проблеми кваліфікації злочинів у світлі комп'ютеризації діяльності правоохоронних органів.

Значення правильної кваліфікації для визначення рівня і стану злочинності та обліку злочинів.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про систему Особливої частини КК України, про кваліфікацію злочинів, принципи, значення, правила кваліфікації злочинів.

Ключові слова та поняття: „кваліфікація злочинів”, „принципи кваліфікації злочинів”, „функції кваліфікації злочинів”, „склад злочину”, „формула кваліфікації”, „механізм, правила, етапи та стадії кваліфікації злочинів”, „система кримінального законодавства”.

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про систему Особливої частини чинного кримінального законодавства України, знати критерії систематизації. вміти реалізувати набуті теоретичні знання, знати принципи і правила кваліфікації злочинів.