avangard-pressa.ru

Тема 20. відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження - Право

Основні терміни та поняття:матеріали кримінального провадження; втрачені матеріали кримінального провадження; заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження; зміст відновленого судового рішення.

I. Лекція. – 2 год.

План

Вступ.

1. Поняття та значення матеріалів кримінального провадження.

2. Втрачені матеріали кримінального провадження та умови їх відновлення.

3. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження і процедура такого звернення

4. Розгляд судом заяви особи про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження і його рішення.

Висновки.

Самостійна робота. Судовий розгляд за заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження – 2 год.

План

1. Підсудність заяв про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження і порядок їх розгляду.

2. Процесуальний порядок розгляду судом заяв про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження і його рішення.

3. Судові рішення.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке матеріали кримінального провадження?

2. У яких випадках судом може вирішуватися питання відновлення втарчених матеріалів кримінального провадження?

3. Хто має право звертатися до суду про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?

4. Які суди вправі розглядати заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?

5. Які питання вирішуються судом під час розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?

6. Який процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, що виникають при розгляді заяв про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?

7. Яке рішення може бути ухвалено судом за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?

8. В чому суть рішення суду про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?

9. Який процесуальний порядок виконання судового рішення про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?

II. Завдання для індивідуальної роботи - 2 год.

1. Основні питання для самостійного вивчення:

1. Підготовка до розгляду заяви про відновлення матеріалів кримінального провадження.

2. Судовий розгляд.

3. Судове рішення.

Мета:оволодіти знаннями щодо положень закону про відновлення матеріалів кримінального провадження у разі їх втрати.

Методичні рекомендації.Опрацювати положення розділу VII КПК України. По першому питанню знати поняття матеріалів кримінальному провадженні. Дати своє визначення - втрата матеріалів кримінального провадження. Чітко уяснити, які суб’єкти кримінального провадження і за яких умов мають право подавати заяви в суд про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Звернути увагу на підсудність таких заяв. Важливо визначитися з процесуальним порядком відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Слід вивчити форми судових рішень, які можуть бути постановлені за результатами розгляду заяв про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

2. Задачі :

1. У процесі досудового розслідування слідчим Московського РУ поліції у м. Києві Петренком було розпочато досудове провадження щодо пограбування Максименка. У процесі розслідування встановлено, що вказане правопорушення вчинив Козланюк і йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України. Козланюку було обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За двадцять днів до завершення двохмісячного терміну закінчення строку тримання Козланюка під вартою невідомі проникли в слідчий підрозділ і викрали ряд документів, у тому числі матеріали кримінального провадження про пограбування Максименка.

Який порядок подальшого розслідування і порядок відновлення матеріалів кримінального провадження?

2. Броварським районним судом Київської області Катеринчук був засуджений за ч. 1 ст. 189 КК України до 4-х років позбавлення волі. Відбувши покарання, він повернувся для постійного проживання у м. Бровари. Через місяць він зустрів свого знайомого Колесника, який почав вимагати у нього гроші, які нібито повинні бути як компенсація за майно, яке він йому передав під погрозою застосувати насильство до його неповнолітньої дочки. Колесник пояснив Катеринчуку, що матеріали за цим фактом є у кримінальному провадженні. Він з цього приводу писав заяву і давав показання слідчому, а відтак відмовився від своїх показань і вимог, оскільки на той час ще його живі батьки вмовили його так поступити, щоб полегшити долю їх сина. Вони зобов’язувалися з часом зібрати гроші і повернути йому за втрачене майно, але померли і грошей не виплатили. Катеренчук відмовився виплачувати гроші Колеснику за забране майно. Останній висловив погрозу Катеринчку, що подасть заяву про притягнення його до кримінальної відповідальності.

За заявою Колесника суд повідомив, що матеріали кримінального провадження щодо Катеринчука втрачені і їх немає на зберіганні в архіві суду.

Чи має право Колесник у такій ситуації вимагати відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження для притягнення до кримінальної відповідальності Катеринчука? Яким чином це він може зробити?

3. Говорухін Малинським районним судом Житомирської області був засуджений за ч. 1 ст. 205 КК до трьох років обмеження волі. Після відбуття покарання він звернувся із заявою до прокуратури Богунського району м. Житомира (за місцем проживання) про вжиття заходів до відновлення матеріалів кримінального провадження, за результатами розгляду яких він був засуджений, оскільки вони за повідомленням суду були втрачені, а він вважає, що має бути реабілітований за деякими епізодами своїх діянь.

Дати правову оцінку діям Говорухіна щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

4. Суддя Васильківського районного суду Київської області Самойлик, одержавши заяву Голоско про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, за якими він був незаконно засуджений за вчинення привласнення державного майна, направила письмову вимогу про видачу копій відповідних документів у декілька районних установ району.

Чи правильно поступила суддя Самойлик?

5. Суд Оболонського районного суду м. Києва, розглядаючи заяву Кириленка про відновлення матеріалів кримінального провадження за заявою Голохвастова, направив повістку Каськіву для його допиту. Каськів, працюючи раніше судвиконавцем, виконував судове рішення за матеріалами кримінального провадження, яке було втрачено.

Чи мав право суд на такий виклик і чи має право колишній судвиконавець відмовитися від дачі показань?

3. Тести:

1. Відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження:

а) про нерозкритий злочин, за вчинення якого передбачено довічне позбавлення волі;

б) у якому є рішення суду про застосування до певної особи заходів медичного характеру;

в) у якому є вирок суду, що набрав законної сили;

г) у якому є вирок суду.

2. Заява про відновлення матеріалів кримінального провадження подається:

а) до слідчого органу, який проводив розслідування;

б) прокурору, який здійснював нагляд за досудовим розслідуванням;

в) в органи міліції;

г) до апеляційного суду;

д) до суду, який постановив рішення у кримінальному провадженні;

е) до суд, який ухвалив вирок.

3. При підготовці до судового засідання суд має право витребувати копії відповідних матеріалів:

а) у слідчого, який провадив досудове розслідування;

б) у прокурора;

в) в установах та організаціях, де збереглися відповідні копії документів.

4. За КПК України можна відновити:

а) лише частину втрачених матеріалів кримінального провадження;

б) повністю матеріали кримінального провадження.

5) Прокурор має право при дорученні суду на етапі підготовки заяви до розгляду про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження:

а) видати суду наявні копії відповідних процесуальних документів;

б) провести необхідні слідчі дії з метою збору певних відомостей, які затребувані судом;

в) доручити проведення слідчих дій слідчому з метою збору певних відомостей, які затребувані судом;

г) надати суду відомості, які у нього є і стосуються відновлюваних матеріалів.

д) провести слідчі дії для вилучення копій відповідних матеріалів в установах та організаціях;

е) доручити проведення слідчих дій слідчому для вилучення копій відповідних матеріалів в установах та організаціях;

є) витребувати копії необхідних процесуальних документів в іншому суді, де розглядалася кримінальна справа, виділена із матеріалів кримінального провадження, що були втрачені;

ж) доручити слідчому витребувати копії необхідних процесуальних документів в іншому суді, де розглядалася кримінальна справа, виділена із матеріалів кримінального провадження, що були втрачені.

3. Законспектувати основні положення:

- Інструкцію про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року № 168. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1682011/ .

- Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із визначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0201-10

4. Написати реферат, доповідь на тему:

1. Процесуальний порядок розгляду судом заяв про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за КПК України.

2. Процесуальний порядок виконання судового рішення про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за КПК України.

3. Проблемні питання у процедурі збору доказів для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за КПК України.

Рекомендовані нормативні акти та література:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

4. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 17 січ. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). — К. : Алерта ; ЦУЛ, 2012. — 216 с.

10. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

12. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

13. Молдаван А. В. Кримінальний процес України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

14. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

15. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

16. Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні: закон України від 17 квітня 1991 № 962-XII – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-12

17. Про обов'язковий примірник документів»: закон України від 9 квітня 1999 р. № 595-ХІУ – [Електронний ресурс] – Режим доступу: - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-14

18. Про нотаріат : закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inor.com.ua/nz.html.

19. Про свободу пересування та вільний вибір місця про­живання в Україні: закон України від 11 грудня 2003 р. № 1382-1V– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15.

20. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: закон України від 1 липня 2010 року № 2398-VI – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2398-17

21. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI. – [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

22. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.

23. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року № 168. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1682011/ .

24. Інструкція щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть: затв. Наказом МОЗ України від 8 серпня 2006 року– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseat/ua-dmwbfe.htm

25. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання: затв. наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0051-06.

26. Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с.

27. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с.

28. Кримінальний процес України / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / Под ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків: Право, 2000. – 496 с.

29. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

30. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

31. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

32. Ефремова Н. П. Восстановление утраченных уголовных дел / Н. П. Єфремова, В. В. Кальницкий. - М. : Спарк, 2000. - 91 с.

33. Меринов Э . Восстановление уголовных дел / Э. Меринов // Законность. – 2004. - № 10. – С. 22 - 23.

34. Кузьмінова В. Ю. Етапи реконструкції (відновлення) кримінальної справи / В. Ю. Кузмінова // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9. – С. 311 - 315.

35. Кузьмінова В. Ю. Реконструкція втрачених кримінальних справ : цілі, задачі і значення / В. Ю, Кузьмінова // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2001. – № 14. – С. 96-100.

36. Кузьмінова В. Ю. Про деякі проблеми відновлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи / В. Ю. Кузьмінова // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2001. - № 16. – С.173 - 177.

37. Кузьмінова В. Ю. Поняття кримінальної справи В. Ю. / Кузьмінова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. тез наук. доповідей. – Х. : Ун-т внутр. справ. - 1997, Вип.2. – С. 22-27.

38. Кузьмінова В. Ю. Поняття втраченої кримінальної справи / В. Ю. Кузьмінова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: зб. тез наук. доповідей. – Х. : Ун-т внутр. справ. - 1997, Вип. 3 і 4. - С. 141-142.